S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Zmluvné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode

www.bosch-krmivo.sk.

 

Kupujúci (zákazník) potvrdením objednávky akceptuje obchodné podmienky dodania tovaru

predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia dole uvedenými obchodnými

podmienkami. Pre obe strany sú záväzné.

Predávajú si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok.

Predávajúci:

MM Somax s.r.o.

Sama Chalupku 298/49

967 01  Kremnica

 

IČO: 47 448 253

IČ DPH: SK2023878010

Číslo účtu:

ČSOB: SK9375000000004018953588

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žiar nad Hronom,

oddiel: Sro, vložka číslo 25156/S

 

Adresa prevádzky eshopu:

MM Somax s.r.o.

ČSA

96701 Kremnica

Kontaktná osoba: Branislava Majerová

tel.: 00421/907 213 122

e-mail: info@bosch-krmivo.sk

 

Kupujúci:

je v internetovom obchode zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala

elektronickú objednávku v eshope www.bosch-krmivo.sk.


Elektronická objednávka:

odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, objednanom

tovare a cenu tohto tovaru


Povinnosti predávajúceho:

1, zaväzuje sa dodať zákazníkom objednaný tovar v kúpnej cene a za podmienok,

ktoré platili v deň odoslania objednávky

2, tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam v SR

3, ak predávajúci nemôže zákazníkovi dodať objednaný tovar, musí o tom ihneď zákazníka

informovať, do 14 dní mu vrátiť zaplatený preddavok alebo celú sumu za

zaplatenú objednávku

4, zákazník sa môžem dohodnúť na náhradnom plnení, vtedy je predávajúci

povinný dodať tovar v rovnakej kvalite a cene, ak sa na náhradnom

plnení nedohodnú, predávajúci je povinný uhradiť objednávajúcemu

všetky preukázateľné náklady, ktoré objednávajúcemu vznikli

objednaním tovaru


Povinnosti kupujúceho:

Zákazník sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu, vrátane nákladov na doručenie

tovaru, vo výške dohodnutej v deň objednávky.

Objednaný tovar prevziať, skontrolovať obal a v prípade závad to

urýchlene oznámiť predávajúcemu.


Predávajúci nezodpovedá:

1, za oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou alebo

nesprávne zadanou adresou objednávajúceho

2, poškodenie zásielkou prepravnou spoločnosťou

3, nedodanie tovaru, keď k nemu došlo vinou v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia

alebo iných nepredvídateľných prekážok

4, keď zákazník po prevzatí zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám

 

Objednávanie tovaru

1, online, v eshope webu www.bosch-krmivo.sk

2, emailom, na adresu: info@bosch-krmivo.sk, treba uviesť presný názov tovaru,

počet objednaných kusov, presnú adresu a telefónne číslo objednávajúceho

3, telefonicky na číslo 00421/907 213 122

 

Objednávka

Kúpna zmluva, na základe ktorej je vykonaný predaj tovaru vzniká na základe

záväzného potvrdenia objednávky. Za také sa považuje e-mailové potvrdenie,

ktoré príde po odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky,

zo systému www.bosch-krmivo.sk, nie je považované za záväzné).

Na vami uvedenú emailovú adresu vám budú zaslané všetky potrebné informácia

ohľadom vašej objednávky.

Potvrdenie objednávky vykonáva predávajúci po overení dostupnosti a termínu

dodania objednaného tovaru.

Objednávka potvrdená predávajúcim sa považuje za záväznú pre obe strany,

ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia.

Za to sa považuje obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a počet kusov),

cena za tovar, prepravu, spôsob a termín doručenia.

 

Storno objednávky zo strany predávajúceho

1, ak nebolo možné objednávku záväzne potvrdiť (chybné telefónne číslo, nedostupný,

neodpovedá na emaily a pod.)

2, tovar sa už nevyrába alebo sa už výrazným spôsobom zmenila cena od dodávateľa

tovaru alebo tovar nie je možné dodať v určenej lehote, v tomto prípade bude

predávajúci ihneď kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe

3, ak kupujúci už zaplatil časť alebo sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka

prevedená na jeho účet alebo adresu do 14 kalendárnych dní

4, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie od predávajúceho,

ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej

zmluvy a ak kupujúci uhradil časť alebo celú kúpnu sumu, je povinný vrátiť

mu uhradenú sumu do 14 kalendárnych dní, od odstúpanie od zmluvy

 

Storno zo strany objednávateľa

1, kupujúci má právo jednostranne stornovať objednávku, ak mu nebola oznámená

alebo doručená akceptácia objednávky a teda kúpna zmluva nenadobudla platnosť

2, objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomne (mailom, poštou)

3, potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu telefonicky

alebo písomne (mailom, poštou)

4, kupujúci má právo jednostranne stornovať objednávku, aj potvrdenú predávajúcim,

v prípade nedodržania dohodnutého termínu dodania objednaného tovaru

5, v prípade, že kupujúci už uhradil kúpnu cenu za tovar, je predávajúci povinný

mu túto úhradu vrátiť do 14 kalendárnych dní na účet ale poštovou poukážkou

 

Cena za tovar

Ceny v našom internetovom obchode www.bosch-krmivo.sk sú platné v čase

objednania tovaru. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Akcie uvedené na stránke www.bosch-krmivo.sk platia do vypredania zásob, pokiaľ

nie je uvedené inak.

Dokladom o predaji tovaru je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke. Slúži

zároveň aj ako dodací a záručný list.

 

Platba za tovar

1, bezhotovostným prevodom - po potvrdení objednávky, pod variabilným symbolom

objednávky je potrebné zaplatiť sumu na náš účet,

ČSOB: SK9375000000004018953588, po prijatí úhrady bude balík odoslaný

spôsobom, ktorý si určil zákazník

2, platba na dobierku - ak nechcete platiť za tovar vopred a vyhovuje vám zaplatenie

pri preberaní tovaru

3, platba v hotovosti pri osobnom odbere - kupujúci uhrádza tovar priamo predávajúcemu

v hotovosti (možné len po telefonickej dohode)

 

Dodacie podmienky

Predávajúci je povinný splniť objednávku kupujúceho a dodať tovar v lehote najneskôr

do 30 dní. Dodávky tovaru budú realizované v čo najkrajšom termíne, zvyčajne sa

lehota dodania pohybuje od 2 do 14 pracovných dní, od záväzného potvrdnia objednávky.

Miesto odberu je stanovené v objednávke. Za splnenie objednávky sa považuje dodanie

predmetu objednania na uvedené miesto.

Zásielka obsahuje vždy daňový doklad (faktúru), ktorý je zároveň aj dodacím listom

a záručným listom.

Kupujúci je povinný tovar prezrieť a oboznámiť sa s dokladmi, týkajúcimi sa tovaru

odovzdanému zo strany predávajúceho.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho jeho odovzdaním.

 

Doprava tovaru

Spoločnosťou DPD alebo Slovenskou poštou, lehota odovzdania dopravy

je vždy nasledujúci pracovný deň

po dni podania tovaru. Oznámenie príchodu zásielky je odoslané adresátovi

prostredníctvom sms správou od prepravnej spoločnosti.

Pri neúspešnom pokuse o doručenie zásielky bude ďalší pokus nasledujúci pracovný deň.

Zásielky sa dodávajú na akomkoľvek mieste, sami si ho určíte pri objednávaní tovaru.

Osobný odber je možný pre zákazníkov, ktorý uprednostňujú osobné vyzdvihnutie

objednaného tovaru, na adrese: MM Somax s.r.o., ČSA, Kremnica.

Osobný odber je možný len po telefonickom dohovore.

Pri objednávaní je nutné zvoliť si túto možnosť odberu pri objednávke.

Osobný odber je bez poplatku. Tovar sa vypláca hotovosťou.

O tom, že tovar je pripravený k odberu, budete informovaný mailom alebo telefonicky.

Tovar bude pripravený po dobu 7 dní od akceptovania vašej objednávky. Potom

bude vrátený do predaja a objednávka bude stornovaná.

Dobu odberu bude možné predĺžiť po vzájomnej dohode kupujúceho a predávajúceho.

 

Záručná doba

Záruka sa riadi predpismi platnými v SR. Pokiaľ nie je uvedené inak, klasická záručná

doba je 24 mesiacov a 12 mesiaco na použitý tovar.

Záruka začína plynúť prevzatím tovaru objednávateľom.

Garantovaná záruka výrobcom pri dodávaných krmivách je 12 mesiacov od dátumu

výroby a je uvedená na obale výrobku (väčšinou zadná strana vreca).

Na obale je tiež vyznačená lehota spotreby, najčastejšie do dátumu uvedeného na obale.

Zasielané krmivá majú záruku vždy dlhšiu ako 2 mesiace. Ak to tak nie je možné,

kontaktujeme kupujúceho telefonicky alebo mailom a tovar odosielame len

s jeho súhlasom.

Reklamácie vybavujeme počas pracovných dní emailom, telefonicky alebo osobne (po

telefonickom dohovore), na adrese prevádzky eshopu, kde je kupujúci

povinný tovar doručiť.

Tovar poslaný na dobierku nepreberáme. Odporúčame poslaný tovar poistiť.

K reklamácii treba priložiť doklad o zaplatení kúpnej sumy. Bez týchto dokladov

nebude vec prijatá na reklamáciu.

Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru a končí

dňom odoslania reklamácie zákazníkovi.

Ak zákazník uplatní reklamáciu, zodpovedný pracovník musí poučiť spotrebiteľa

o jeho právach podľa § 622  a § 623 OZ.

Zákazník sa rozhodne, ktoré z týchto práv si uplatňuje. Predávajúci je potom povinný

vybaviť reklamáciu v závoslosti od charakteru vady ihneď, v ťažších prípadoch

najneskôr do 3 pracovných dní. Ak sa vyžaduje zložité technické hodnotenie

stavu výrobku, musí byť vybavená reklamácia do 30 pracovných dní.

Po tejto dobe má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu

výrobku za nový.

Reklamovaný výrobok musí byť kupujúcim riadne zabalený, aby nedošlo

k jeho poškodeniu pri preprave. Reklamačné konanie začína dňom prijatia tovaru,

nie dňom odoslania tovaru. Ak je tovar pred uplynutím záručnej doby a počas

doby prepravy táto uplynie, nárok na uplatnenie reklámcia týmto kupujúcemu zaniká.

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný emailom, hneď po ukončení

reklamačného konania.

Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté pri neodbornom zaobchádzaní s krmivom,

pri nevhodnom uskladnení krmiva u zákazníka.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamáciu jedným

z týchto spôsobov:

1, odovzdaním opraveného tovaru

2, výmenou tovaru

3, vrátením kúpnej ceny tovaru

4, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru

5, odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

 

Vrátenie tovaru

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Od zmluvy nie je možné odstúpiť v prípade predaja tovaru zhotoveného podľa osobitných

požiadavie objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa.

Rovnako nie je možné vrátiť zakúpené časopisy a periodickú tlač.

Vzhľadom na charakter sortimentu teda nie je možné vrátiť krmivá, vitamíny, liečivá

a ostatný tovar hygienického zamerania, pokiaľ je rozbalený alebo vykazuje

známky použitia.

Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v zákonnej lehote, kontaktujte nás prostredníctvom

emailu, že žiadate odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky,

dátumu nákupu a vaším číslom účtu, pre vrátenie peňazí.

Tovar zašlite späť na adresu:

MM Somax s.r.o.

Sama Chalupku 298/49

967 01  Kremnica

Tovar posielajte späť:

1, nepoškodený

2, kompletný

3, spolu s dokladom o kúpe a číslom účtu, na ktorý má byť prevedená platba

Spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej

predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že bude náklady

znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3, odst. 1, písm.i) Zákona

o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Tovar odporúčame posielať poistený a doporučene.

Doporučene neznamená na dobierku, tovar na dobierku nepreberáme.

Pri splnení vyššie uvedených podmienok vám peniaze za tovar zašleme poukážkou

alebo prevodom na účet do 14 kalendárnych dní.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienom nebudeme môcť

akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený

na náklady odosielajúceho späť.

 

Ochrana osobných údajov

Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje kupujúceho výlučne na plnenie svojich záväzkov

voči kupujúcemu, hlavne pri vystavovaní faktúry, kontaktovaní kupujúceho

s vybavovaním objednávky a doručení objednaného tovaru.

Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú

sprístupnené ďalším osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

Dodávateľ zhromažďuje tieto údaje kupujúceho.

Keď je kupujúci fyzická osoba, oznámi dodávateľovi krstné meno, priezvisko, emailovú

adresu, názov firmy, fakturačnú adresu, adresu dodania a telefónne číslo.

Keď je kupujúci právnická osoba alebo živnostníkom, oznámi svoje obchodné meno,

adresu sídla, vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a emailovú adresu.

Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas na dobu určitú, do splnenie účelu

spracovania údajov. Predávajúci po splnení účelu spracúvania bezodkladne

zabezpečí likvidáciu osobných údajov kupujúceho.

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou

formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania

súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Dodávateľ sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia

a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených dodávateľom.

Spracované údaje nebudú zverejnené, sprístupnené ani poskytnuté tretej strane.

Internetový obchod www.bosch-krmivo.sk si vyhradzuje právo ustúpiť

od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym

páchateľom (heckerom).

Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

ODU3N